Porady

Kasy fiskalne 2018-nowe rozporządzenie

Od stycznia 2018 r. ma funkcjonować nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Koniec roku jest zawsze trudnym momentem dla przedsiębiorców. Trzeba uważnie śledzić zmiany w prawie, bo mogą dotyczyć każdego. Zwykle z początkiem roku można spodziewać się zmian zwłaszcza w prawie podatkowym.

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to wydawane jest cyklicznie z mocy upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Jego przedmiotem jest zakres zwolnień na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków korzystania ze zwolnienia.

Nowe rozporządzenie – jakie zmiany w 2018 r.?

Na szczęście dużych zmian w stosunku do zapisów obowiązujących w roku bieżącym nie ma. W uzasadnieniu czytamy, że w celu przeciwdziałania nadużyciom utrzymano zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących pozycji z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-o oraz pkt 2 lit. a-j rozporządzenia 2017. Istotną zmianą są natomiast plany objęcia dodatkowym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

  • usług kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

  • usług związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

  • usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Warto wskazać, że zwyczajowo takie rozporządzenia były wydawane na dwuletni okres obowiązywania. Niemniej jednak od zeszłego roku okres ten zmieniono na roczny i – biorąc pod uwagę zapisy projektowanego aktu – prawdopodobnie skrócony okres funkcjonowania zostanie pozostawiony. Nowe rozporządzenie ma bowiem obowiązywać jedynie na rok 2018.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Dokument musi zostać uchwalony jeszcze w tym roku, albowiem zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym w 2017 r. zwolnienia w nim określone, co do zasady, przestają działać z dniem 1 stycznia 2018 r. Uzasadnienie projektu wskazuje, że brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie.

Jako ekspert nie jestem w stanie zrozumieć powodów tak częstego wydawania kolejnych rozporządzeń o jakże podobnej treści, właściwie powielanej co roku. Lepszym rozwiązaniem był poprzedni – dwuletni okres obowiązywania, a może nawet warto byłoby zastanowić się nad wprowadzeniem bezterminowości.

Z innej strony, powinniśmy być mile zaskoczeni terminem publikacji projektu. Doświadczenie pokazuje, że zwykle takie akty zamieszczane są na stronach rządowych dopiero pod koniec grudnia (oczywiście ze wskazaniem daty początku obowiązywania od 1 stycznia).

Kasy fiskalne 2018-nowe rozporządzenie

 

Beata Złotek – specjalistka podatkowa w zakresie VAT. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w podatku od towarów i usług wobec dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie opodatkowania usług kompleksowych i pomocniczych, faktur korygujących „in minus” oraz nieściągalnych wierzytelności. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadziła szkolenia merytoryczne z zakresu bieżących zmian w podatku od towarów i usług, zasad prowadzenia postępowań podatkowych oraz orzecznictwa podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *