nowy okres składkowy w ZUS
Aktualności Porady

Rozpoczął się nowy okres składkowy w ZUS

Przełom marca i kwietnia każdego roku to czas, kiedy ZUS przesyła płatnikom składek nowe zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Czy w nowym okresie składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2018 roku, płatnicy mogą spodziewać się niższych wpłat do ZUS?

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia br., wprowadza nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zmiany dotyczą 32 grup działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Dla 28 grup ustawodawca od 1 kwietnia 2018 roku obniżył stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, zaś 4 grupom działalności ją podwyższył. Aktualizacja wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe nie dotknęła zaś pozostałych 32 grup, dla których stawki na ubezpieczenie wypadkowe pozostały na niezmienionym poziomie.

nowy okres składkowy w ZUS

Kogo objęła nowelizacja

Nowelizacja rozporządzenia objęła zarówno mniejszych płatników, deklarujących nie więcej niż 9 ubezpieczonych, jak również płatników zatrudniających 10 i więcej pracowników. Dla tych pierwszych wysokość stawki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi obecnie 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na okres od kwietnia 2018 do marca 2019 – tj. 1,67% (zmiana z 1,80%).

Druga grupa płatników to przedsiębiorstwa, które zobowiązane były do końca stycznia 2018 roku do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA. W dokumencie tym spółki deklarowały do ZUS dane za rok 2017 dotyczące prowadzonej działalności. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie informacji ZUS IWA z 3 ostatnich lat, a także w oparciu o obowiązujące przepisy, wyliczył wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Nowy okres składkowy w ZUS

Ustalone stawki na ubezpieczenie wypadkowe w nowej wysokości będą obowiązywały przez okres składkowy od kwietnia 2018 roku do marca 2019 roku. W związku z tym przez cykl kolejnych 12 miesięcy płatnicy zobowiązani będą do opłacania składek do ZUS zgodnie z nowymi regulacjami.

nowy okres składkowy w ZUSJolanta Rybak
Inventage Sp. z o.o.

Jolanta Rybak ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych m.in. w spółkach giełdowych, placówkach medycznych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiada 11-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji i finansów (w tym kadr i płac) ze szczególnym uwzględnieniem  rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Doradzała zarządom  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi kadrowo-płacowej oraz rozliczeń z ZUS. Prowadziła oraz koordynowała projekty  związane z analizami składki na ubezpieczenie wypadkowe dla największych polskich spółek.

Inventage jest francuską firmą prowadzącą działania na terenie Francji i Polski już od kilkunastu lat. Inventage Sp. z o.o. specjalizuje się w doradztwie, głównie w obszarach podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów zakupowych. Specyfiką firmy jest praca w systemie successfee – wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku znalezienia oszczędności. Firma Inventage należy do Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://inventage.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *