Dotacje Unijne – jak napisać wniosek?
Finansowanie

Jak napisać wniosek o Dotacje Unijne

Jak napisać wniosek o Dotacje Unijne?

Wniosek na uzyskanie dotacji unijnych możemy próbować napisać sami, bądź korzystać z profesjonalnych firm, które tylko tym się zajmują.

Jak napisać wniosek o Dotacje Unijne
Dotacje Unijne – jak napisać wniosek?

Jak napisać wniosek o Dotacje Unijne? Samodzielne uzupełnienie całego wniosku o dofinansowanie nie jest łatwe. Tego typu dokumentacja wymaga od nas bardzo dokładnej lektury. W dokumentach będziemy mieli przedstawione wytyczne dotyczące danego Programu Operacyjnego, konkretnego działania. Będzie dołączony regulamin konkursu, wzory dokumentów do uzupełnienia, instrukcja wypełniania wniosku, różnego rodzaju załączniki i akty prawne. Każdy sobie pomyśli – uff, jak ja przez to przebrnę? W poniższym tekście zawrzemy abecadło działań przy wypełnianiu wni0sku o dotację unijną.

Po pierwsze i najważniejsze termin

Dotacje Unijne – jak napisać wniosek? Jeśli wiemy z jakiego Programu i Działania chcemy skorzystać, musimy dowiedzieć się do kiedy możemy złożyć wniosek. Tę wiedzę znajdziemy w harmonogramie zwykle załączonym do dokumentacji wnioskowej. Terminy są nie przekraczalane, ale zdarza się, że w wyniku różnych przyczyn mogą one ulec zmianie i przesunięciu. O tym jednak decyduje instytucja ogłaszająca nabór.

Konkurs – nie mylić z konkursem piękności…

Konkursy prowadzone są w kilku trybach:
-otwartym,
-zamkniętym,
-z preselekcją lub bez.
I tak, jeśli mamy tryb otwarty, nie ma podanej daty zamknięcia konkursu. Następuje on, gdy wykorzystane zostaną wszystkie środki przeznaczone na dane działanie. Tryb zamknięty jest określony czasowo – wnioski można składać jedynie w wyznaczonym przedziale czasowym. Konkurs z preselekcją to nic innego jak wcześniejsze przedstawienie planu projektu.

A ile ja dostanę?

Fundusze europejskie to nic innego jak „dodatek” do środków krajowych, wkładu własnego lub pomocy udzielonej przez państwo. Poziom dofinansowania czyli tego dodatku jest zależny od kilku wytycznych, między innymi lokalizacji firmy i jej wielkości, branży, a także rodzaju projektu. Wysokość dodatku też jest różna i może on wynosić 85%, a w innych 30%. Wysokość dofinansowania, które możemy uzyskać jest zwykle określona w dokumentach dotacyjnych i musimy ją znać, by uniknąć zaskoczenia.

Regulamin

Po co nam regulamin przy pisaniu wniosku? Otóż zanim zaczniemy z mozołem i ogromną twórczością wypełniać rubryki we wniosku, radzę przeczytajmy regulamin i wytyczne. To tam się dowiem czy w ogóle możemy ubiegać się o tę dotację jako wnioskodawca? Czy spełniamy wszystkie warunki i wytyczne np. wymogi zasięgu, ilości zatrudnionych osób, branży. Wymogi te powinniśmy sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem prac nad dokumentami. Jeśli tego nie zrobimy, może się okazać, że cała nasza praca poszła na marne, a projekt zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Dodatkowe papiery czyli załączniki

Często jest tak, że dodatkowo do wypełnionego i napisanego wniosku musimy dołączyć dodatkowe dokumenty. Załączniki. Ich przygotowanie często jest czasochłonne, pracochłonne i związane z częstymi wizytami w urzędach. Dlatego też konieczne jest wcześniejsze poznanie listy załączników koniecznych do danego konkursu. Jeśli mamy wątpliwości czy dany załącznik jest konieczny, sugeruje sprawdzajmy to u wnioskodawcy.

Jak napisać wniosek o Dotacje Unijne- Spieszyć się czy nie

Wypełnienie wniosku nie jest zadaniem łatwym, ale nie jest też niemożliwe. Najważniejsze jest, aby prace nad projektem zacząć odpowiednio wcześnie. Jeśli mamy na napisanie projektu kilka dni i natkniemy się na problem, to najprawdopodobniej braknie nam czasu na jego rozwiązanie. Jeśli projekt piszemy w ostatniej chwili, urzędnicy mogą nie mieć czasu na udzielenie nam rzetelnej informacji i w przypadku skomplikowanych zagadnień zostaniemy odesłani dalej i w rezultacie nie zdążymy.

Jeśli jednak do końca konkursu jest sporo czasu, możemy łatwo znaleźć rozwiązanie lub po prostu skonsultować nasze wątpliwości z osobą kompetentną. Jeśli nawet osoba, z którą rozmawiamy, nie będzie wiedziała, jak rozwiązać problem, powinna powiedzieć nam, w jaki sposób możemy uzyskać niezbędne informacje. Czasem warto zwrócić się do jednostki o pisemną interpretację interesujących nas zagadnień, wtedy decyzja wydana jest wiążąca i możemy się na nią powołać w razie późniejszych problemów. Takie działanie jednak wymaga czasu, którego może nam zabraknąć, jeśli będziemy pisać projekt na ostatnią chwilę.

 

Barter kontra kompensata – o co chodzi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *