Partnerstwo publiczno-prywatne PPP
Aktualności Finansowanie Porady

Czy inwestycja w PPP niezależnie od rozmiaru może odnieść sukces?

Polski sejm dopiero co uchwalił nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która ma przyczynić się do zwiększenia zaangażowania środków prywatnych w realizacje inwestycji publicznych.

Autorem tekstu jest mec. Rafał Cieślak 
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Specyfika polskiego rynku PPP

Mali i średni przedsiębiorcy mogą z powodzeniem realizować projekty PPP, szczególnie te o charakterze lokalnym. Specyfika polskiego rynku PPP polega właśnie na tym, że większość przedsięwzięć to inwestycje o niewielkiej wartości, wahające się od 5 do 25 mln zł. Takie projekty realizowane są głównie przez mniejsze gminy, a te chętnie współpracują z lokalnymi partnerami. W wielu przypadkach – właśnie z uwagi na małą skalę inwestycji – nie udaje się zresztą pozyskać partnera korporacyjnego. W tym upatruję szansę rozwoju formuły PPP z udziałem małych firm. Praktyka rynkowa zresztą to potwierdza.

„Małe PPP” – czy rozmiar ma znaczenie?

Na blisko 150 umów o PPP i koncesji zawartych w ciągu ostatnich lat, ponad 30% to przedsięwzięcia wdrażane z udziałem sektora MSP. Co ciekawe, są to projekty z różnych branż i dziedzin. Przykładowo, „małe PPP” wdrażane jest w obszarze efektywności energetycznej, budowy i zarządzania obiektami sportowymi, turystyki, budowy dróg lokalnych, ochrony zdrowia, zarządzania infrastrukturą komunalną. Niewątpliwie istotną przewagą MSP nad dużymi przedsiębiorstwami, jest większa (choć nie przesadna) skłonność do ryzyka i elastyczność w podejściu do projektów. Widać to doskonale w trakcie negocjacji umów o PPP. Z drugiej strony, małe firmy mają ograniczony dostęp do kapitału i kredytów, co może niekorzystnie wpływać na ich zdolność do angażowania się w długofalowe przedsięwzięcia, wymagające zapewnienia środków finansowych ze strony partnera prywatnego.

Dobre praktyki w partnerstwach publiczno-prywatnych

Wydaje mi się, że najważniejsze jest zatem promowanie wśród MSP dobrych praktyk z realizowanych przedsięwzięć. Nic tak nie zachęca do podejmowania nowych inicjatyw, jak przykłady inwestycji wdrażanych z sukcesem przez inne firmy. Warto również uczyć się na przedsięwzięciach nieudanych i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Myślę, że PPP stanowić będzie w przyszłości podstawę współpracy publiczno-prywatnej, realizowanej w transparentny i kompleksowy sposób. A co w przypadku, gdy projekt jest zbyt duży lub zbyt skomplikowany dla MSP? Warto pamiętać, że małe firmy występują często w roli podwykonawców, dostawców i usługodawców na rzecz „dużych” partnerów prywatnych. Żeby brać udział w interesujących i zyskownych przedsięwzięciach, nie zawsze przecież trzeba grać pierwsze skrzypce.

inwestycja w PPP

Dr Rafał Cieślak – wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz. Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zajmuje się także zagadnieniami zamówień publicznych, funduszy unijnych oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego. Rekomendowany jako ekspert w zakresie PPP i prawa publicznego w rankingu prawniczym „Chambers Europe”. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *