Aktualności Porady

Od lipca nowy wariant formularza podatkowego. Split payment

Przedsiębiorco, pamiętaj! Deklarację VAT za lipiec 2018 r. złożysz już na nowym wariancie formularza podatkowego!

Prowadzisz firmę, więc zawsze musisz być na bieżąco ze zmianami podatkowymi. Kolejna zmiana w podatku VAT wchodzi w życie już za kilka dni. 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać ważne dla polskiego systemu rozliczeń przepisy o podzielonej płatności, tzw. split payment. To kolejny punkt na drodze zmian mających na celu uszczelnienie podatku VAT. Warto rozważyć wprowadzenie tej metody płatności przy regulowaniu firmowych zobowiązań.

Split payment

Mechanizm podzielonej płatności spowoduje, że płatność za nabytą usługę bądź towar będzie odbywać się nie tak, jak do tej pory, tzn. w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy. Kwota netto zostanie przelana na rachunek wskazany przez sprzedawcę, kwota podatku – na specjalny rachunek utworzony na potrzeby rozliczenia podatku (rachunek VAT). Cała czynność nastąpi za pośrednictwem jednego komunikatu przelewu, ale dla każdej faktury odrębnie. Nie będzie możliwe regulowanie płatności jednym przelewem za kilka faktur jednocześnie. Płatność w mechanizmie split payment będzie dokonywana tylko w złotych polskich i tylko w transakcjach między podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Nie będą mogły w tym modelu regulować płatności osoby fizyczne niebędące podatnikami VAT.

Płatność za pomocą mechanizmu split payment będzie na razie dowolna. Nabywca (podmiot regulujący zobowiązanie) będzie każdorazowo decydował, czy chce zapłacić za fakturę w systemie podzielonej płatności, czy nie.

Mechanizm podzielonej płatności w transferze bankowym

Zmianę zauważy każdy z nas, przedsiębiorców, bowiem banki mają obowiązek otwarcia dodatkowego specjalnego rachunku VAT każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Jeśli kontrahent przedsiębiorcy zdecyduje się zapłacić mu przy pomocy mechanizmu podzielonej płatności, to kwota, która będzie dotyczyła podatku VAT wykazanego na fakturze, będzie wpływała na przeznaczone dla VAT konto. Wszystkie środki zgromadzone na specjalnym rachunku VAT będą własnością posiadacza rachunku, czyli przedsiębiorcy, ale będą mogły być wydatkowane tylko i wyłącznie na ściśle określone przepisami cele.

Szybszy zwrot VAT?

Występując o zwrot VAT do urzędu skarbowego zawsze zależy nam na jak najszybszej jego realizacji. Powstała więc pewnego rodzaju zachęta dla przedsiębiorców – aby chcieli korzystać z tej legislacyjnej nowości – podzielonej płatności, bo jak wiemy, co nowe, nie zawsze jest dobrze przez społeczeństwo odbierane i szybko przyswajane. Przy okazji wprowadzenia split payment ustawodawca zdecydował się na nową formę dokonywania zwrotu VAT z urzędu skarbowego, z szybszym, bo 25- dniowym, terminem (bez konieczności spełniania warunków określonych funkcjonującymi przepisami art. 86 ust. 6 ustawy o VAT). Jednakże taki zwrot dokonywany będzie wyłącznie na rachunek VAT.

W tym celu konieczne było również uaktualnienie istniejących formularzy deklaracji dla celów podatku od towarów i usług. Jeżeli podatnik VAT wystąpi z wnioskiem złożonym razem z deklaracją VAT o zwrot różnicy podatku (ale na rachunek VAT – odrębna pozycja deklaracji), wówczas zwrot będzie dokonany w przyśpieszonym terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia (bez konieczności spełniania dodatkowych określonych przepisami warunków).

Od kiedy będzie obowiązywać nowy formularz?

Nowa forma zwrotu wynikająca z art. 86 ust. 6a ustawy o VAT będzie obowiązywać począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. dla rozliczających się miesięcznie albo III kwartał 2018 r. dla przedsiębiorców, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczeń. Kwota do zwrotu na rachunek VAT wykazywana będzie w nowo utworzonej pozycji we wzorach deklaracji VAT. W wersji 18 najpopularniejszej deklaracji VAT-7 będzie to poz. 58. Do zmian w tym zakresie dostosowano również pozostałe formularze VAT (VAT-7K, VAT-8, VAT-9M).

split payment

Beata Złotek
Inventage

Beata Złotek Beata Złotek – specjalistka podatkowa w zakresie podatku od towarów i usług. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej w zakresie prowadzenia postępowań podatkowych w podatku VAT wobec dużych podmiotów gospodarczych oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy z klientami w sektorze prywatnym. Autorka cyklicznych komentarzy i artykułów prasowych, zwłaszcza w tematyce podatku VAT. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu podatków i prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prelegentka szkoleń merytorycznych z zakresu bieżących zmian w podatku VAT, zasad prowadzenia postępowań podatkowych oraz orzecznictwa podatkowego oraz uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego.

Inventage Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w ulepszaniu wyniku finansowego firm. Profesjonalizuje się w wyszukiwaniu oszczędności głównie w obszarach podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i kosztów zakupowych. W przeciągu 6 lat przekonała blisko 1000 firm do nawiązania współpracy, w tym największe firmy w Polsce. Referencje Klientów można przeczytać na stronie http://inventage.pl/zaufali-nam/. Cenią sobie oni przede wszystkim skuteczność i terminowość, zaangażowanie zespołu, dbanie o bezpieczeństwo i kompleksową, nazywaną 360-cio stopniową opiekę nad danym projektem. Specyfiką firmy jest praca w systemie successfee – wynagrodzenie pobierane jest tylko w przypadku znalezienia oszczędności. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej: http://inventage.pl/.

Przeczytaj także Jak system ERP wspiera sprzedaż

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *