Podatek na zasadach ogólnych, a podatek liniowy w działalności gospodarczej

podatek

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą ma możliwość wyboru sposobu opłacania podatków dochodowych. Aby wybór był łatwiejszy, przybliżamy Wam informacje dotyczące podatku dochodowego.
– Skala Podatkowa – wyróżniamy tu dwa progi finansowe
1) dotyczy wszystkich podatników, których dochód roczny nie przekroczył kwoty 85 528 zł tj. 18%
2) jeśli dochód przekroczył 85 528 zł, tj. 32% jednak jest on płacony tylko od nadwyżki

Warto wiedzieć, że jeśli nasz dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku (3091 zł)  to nasz podatek wyniesie 0 zł.
Przy wyborze tej formy opodatkowania trzeba widzieć, że dochody z różnych tytułów będą się sumowały, co może przybliżyć nas do kwoty granicznej. Jednak plusem jest fakt, że możemy skorzystać z różnych ulg np. na dziecko lub rozliczając się z małżonkiem.

– Podatek liniowy – wynosi 19% niezależnie od wielkości dochodów. Wybór tej metody jest opłacalny dla przedsiębiorców, którzy przekraczają pierwszy próg podatkowy. Zmniejszyć kwotę podatku możemy o koszty przychodu, składki ZUS, oraz stratę z lat ubiegłych. Jednak nie możemy w tej metodzie korzystać z ulg czy odliczeń.

Warto przy wyborze metody opodatkowania skorzystać z rady specjalisty, ponieważ decyzja, którą podejmiemy może mieć dla nas zgubne konsekwencje.

Zapraszamy do przeczytania pełnej treści artykułu w drugim numerze "Przedsiębiorca to styl życia".

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *