Promocja 1% po zmianach

1procent

Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 19 lipca 2016r. wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące zmiany w przeprowadzaniu kampanii zachęcających do przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Rozporządzenie zaczynie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie OPP muszą informować, że prowadzona przez nie kampania zachęcająca, jest finansowana lub współfinansowana ze środków pozyskanych z 1%.

Co się zmienia?
1) Rozporządzenie z 22 czerwca 2016r. mówi, że materiały promocyjne, przygotowane przez OPP  w sprawie przekazania 1 % podatku muszą być opatrzone następującym komunikatem:
„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”.
Rozporządzenie to określa m.in. powierzchnię, położenie czy czas przekazania tej informacji.

2) Zmiany zachodzą również w programach do rozliczenia podatku. Programy bez możliwości dowolnego wyboru organizacji muszą zawierać widoczny komunikat:
„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”.
Natomiast programy z możliwością dowolnego wyboru, powinny wyświetlać taką informację jeszcze przed wypełnieniem zeznania podatkowego.

W sytuacji, gdy na materiałach promocyjnych czy programach nie uda się zamieścić tak długiej informacji, trzeba podać chociaż krótki komunikat:
„Sfinansowano z 1% podatku”

Jakie korzyści z nowych regulacji?
Zmiany zapewniają przejrzystość wydatkowania środków z 1% podatku, w przypadku nieprzestrzegania nowych regulacji organizacje zapłacą karę grzywny.

UWAGA! Promocja przekazania 1% podatku, która nie spełnia wymagań rozporządzenia, a została wprowadzona przed 19 lipca 2016r., może być prowadzona najdłużej przez 1 miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *